De website www.dewijksezwerver.nl is niet voor commercieel gebruik. Maar uitsluitend bedoeld om mensen van nu bewust te laten worden van hun omgeving, de vaak mooie natuur en soms prachtige bebouwing en verhalen van gewone en bijzondere bewoners van het Kromme-Rijngebied en een ruim gebied er omheen. Veranderingen in landschappen, die de tijd met zich mee brengt, en overige gegevens wil ik te bewaren voor komende geslachten. NB. Ik wil op geen enkele manier financieel rijker worden van deze site! Laten wij er A.U.B. bewust van worden, van de soms ingrijpende veranderingen in onze omgeving, en vaak samengaande achteruitgang van de natuur. Laten wij met zorg behouden wat er nog is.

Eventueel aangeleverd materiaal (uitgezonderd natuurlijk eigen materiaal- van ondergetekende, zoals foto’s en tekeningen), in welke vorm dan ook, zal NIET aan derden worden verstrekt, maar zal worden opgeslagen in eigen archief van ondergetekende, terwijl natuurlijk de inbrenger ten aller tijden eigenaar blijft van het ingebrachte materiaal.

Mocht er eventueel toch bezwaren zijn tegen geplaatste foto’s , tekeningen, etc. dan kunt u natuurlijk bezwaar maken tegen de geplaatste publicatie. Bij gegronde reden zal de publicatie verwijderd worden. Voor eventueel foutieve aangeleverde informatie, en eventuele gevolgschade, is De Wijkse Zwerver niet verantwoordelijk.